Březen 2009

* Latinské citáty

8. března 2009 v 15:04 | Ivča |  Cit-a-Ty
* Semper sunt plura deteriora bonis - Vždycky je horšího víc, než dobrého

* Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život

* Nun multa, sed multum - Ne mnohé, ale mnoho

* Historia magista vitae - Dějiny jsou učitelkou života

* Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae - Krátký a nenávratný je pro všechny života čas (Vergilius)

* In maxima fortuna, minima licentia est - Nejvyšší postavení skýtá nejméně volnosti

* Spes non confunditur - Naději nelze zničit

* Fide, sed cuifidas, vide - Důvěřuj, ale dívej se, komu

* Mors quid est? Aut finis aut transitus? - Co je smrt? Konec nebo přechod?
* Uti, non abuti - Užít, ne zneužít

* Alea iacta est - Kostky jsou vrženy

* Carpe diem - Užij dne

* Dignus est intrare - Kdo je hoden nechť vstoupí

* Pulvis es et in pulverem reverteris - Prach jsi a v prach se obrátíš

* Quae facta sunt, non possunt mutari - Co se stalo, nelze změnit

* Ghnóthi seauton - Poznej sám sebe

* Donec eris felix, multos numerabis amicos - Dokud ti bude štěstí přát, budeš přátel mít mnoho

* Non omnia possumus omnes - Ne všichni můžeme všechno

* Quot capita, tot sensus - Kolik hlav, tolik názorů

* Sol lucet omnibus - Slunce svítí pro všechny
* Veni, vidi, vici - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem

* Video meliora proboque deteriora sequor - Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo

* Vini, vidi, fugy - Přišel jsem, viděl jsem, utekl jsem

* Errare humanum est - Chybovati je lidské

* In vino veritas - Ve víně je pravda

* Contraria Contrariis Curantur! - Protiklad budiž vyléčen protikladem!

* Felix qui potuit rerum cognoscere causus - Šťastný, kdo mohl poznat příčinu věcí (událostí, skutečností, dějů)

* Lex mortis omnium legum est certissima - Zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější

* Valetudo maximus donus - Zdraví je největším darem

* Dum spiro, spero - Dokud dýchám, doufám
Krásný latinský citáty, který překonaly svou dobu...